CAPRICORN Travel Studio - Wycieczki szkolne, Zielone szkoły, Wyjazdy integracyjne, Wyjazdy grupowe

Puszcza Kampinoska

Cena od: 130,00 PLN

Wiek: Szkoła Podstawowa 1 - 3 i 4 - 8

W PROGRAMIE:

„Życie pod strzechą"  - zajęcia kameralne

Zajęcia kameralne przeznaczone dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych
Prowadzone w oparciu o zagrody skansenowe. Czas: do 1 godz.

Omawiane zagadnienia:

 • życie codzienne dawnego gospodarstwa,
 • jak dawniej budowano domy,
 • tradycyjny wiejski ogród,
 • zwierzęta gospodarskie i dzikie towarzyszące człowiekowi


Zajęcia terenowe

Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Odbywają się w formie spaceru po lesie w sąsiedztwie ODM, podczas którego wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.

Tematy zajęć do wyboru

"Kampinoski Park Narodowy" Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.

Omawiane zagadnienia:

 • historia ochrony Puszczy Kampinoskiej,
 • sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła, czynna, krajobrazowa),
 • bioróżnorodność KPN,
 • formy ochrony przyrody w Polsce.

"Las  naszym bogactwem" Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.

Omawiane zagadnienia:

 • funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
 • budowa warstwowa lasu,
 • ochrona lasów,
 • ślady i tropy zwierząt,
 • rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

"Spacer tropiciela" Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.

Omawiane zagadnienia:

 • rozpoznawanie tropów zwierząt,
 • poszukiwanie i rozpoznawanie śladów pozostawionych przez zwierzęta,
 • zwyczaje i zachowania zwierząt,
 • poszukiwanie pór roku i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

 

Terenowe warsztaty dla młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych, 

Prowadzone w formie 4 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają bezpośredni kontakt z naturą, stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Uczestnicy podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. W przypadku wycieczki historycznej zajęcia obejmuję przejście trasą z komentarzem prowadzącego. Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych  i pory roku, prowiant i napoje, środki odstraszające owady. Wymagania kondycyjne - średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

"Warsztaty z wodą" -  do Nart Długość trasy: ok. 7 km, czas trwania: do 4 godzin, liczba uczestników: max 30 osób.

Na warsztaty dodatkowo należy zabrać: gumowce, ręczniki do rąk.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem Obszaru Ochrony Ścisłej Granica, utworzonego w 1936 r.,  jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:

 • znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka,
 • obieg wody w przyrodzie,
 • obserwacje i rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt,
 • oles bagienny jako przykład typu lasu bardzo związanego z wodą,
 • porównanie wód płynących, bagiennych i w stawach,
 • ślady i tropy zwierząt,
 • bobry i ich działalność w renaturyzacji ekosystemów,
 • przyroda w obliczu antropopresji.

"Puszcza Kampinoska z historią co krok" - wycieczka historyczna Długość trasy: 17 km (możliwość skrócenia do ok. 7 km przy wykorzystaniu autokaru), czas trwania: do 4 godzin, liczba uczestników: do 30 osób.
.
Trasa wycieczki wiedzie w sąsiedztwie czterech obszarów ochrony ścisłej ukazując jedne z najciekawszych obszarów zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:

 • historia wsi Granica i przykłady budownictwa w Puszczy Kampinoskiej,
 • pozostałości średniowiecznego grodziska z XIII w.
 • gospodarcza eksploatacja Puszczy Kampinoskiej na przełomie wieków,
 • powstanie styczniowe w 1863-64 r. w Puszczy Kampinoskiej,
 • działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej,
 • działania konspiracyjne żołnierzy AK w Puszczy Kampinoskiej.

CENA/os:

Zajęcia Kameralne klasy 1 - 4 - czas ok 1h  

130 zł   > > 45 os i więcej + 3 os op. bezpłatnie
145 zł   > > 40 - 44 os + 3 os op. bezpłatnie
165 zł   > > 35 - 39 os + 3 os op. bezpłatnie
185 zł   > > 30 - 34 os + 3 os op. bezpłatnie
205 zł   > > 25 - 29 os + 2 os op. bezpłatnie

Zajęcia Terenowe klasy 4 - 8 - czas ok 2h  

135 zł   > > 45 os i więcej + 3 os op. bezpłatnie
150 zł   > > 40 - 44 os + 3 os op. bezpłatnie
170 zł   > > 35 - 39 os + 3 os op. bezpłatnie
195 zł   > > 30 - 34 os + 3 os op. bezpłatnie
210 zł   > > 25 - 29 os + 2 os op. bezpłatnie

Zajęcia Warsztatowe klasy 4 - 8 - czas ok 4h  

145 zł   > > 45 os i więcej + 3 os op. bezpłatnie
160 zł   > > 40 - 44 os + 3 os op. bezpłatnie
180 zł   > > 35 - 39 os + 3 os op. bezpłatnie
205 zł   > > 30 - 34 os + 3 os op. bezpłatnie
215 zł   > > 25 - 29 os + 2 os op. bezpłatnie

Mniejsze grupy kalkulujemy indywidualnie

Szanowni Państwo, z uwagi na ciągłą niestabilność w gospodarce, prosimy o potwierdzenie ostatecznej ceny telefonicznie lub mailowo. 
Kalkulacje wykonano: grudzień 2023.

Możliwość wzbogacenia programu o ognisko z kiełbaskami - szczegóły w biurze - koszt 20 - 25 zł/os (zawiera oprócz produktów spożywczych i opału opłątę za rozpalenie ogniska na terenie KPN-u)

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem, opiekę pilota, realizację programu, bilety wstępu i opłaty za atrakcje wymienione w programie, ubezpieczenie NNW, bezpłatne miejsce dla opiekuna 1 na każde 15 uczniów

CENA NIE ZAWIERA: Posiłków i świadczeń innych niż wymienione w programie

kampinoski006
kampinoski002
kampinoski003
kampinoski001
kampinoski005
Previous Next Play Pause
kampinoski006 kampinoski002 kampinoski003 kampinoski001 kampinoski005
REZERWUJ